Spochan noteikumi

Sporta Čanbaras treniņš un cīņas var noritēt ļoti dažādi. Vistradicionālākais un populārākais, protams, ir cīņa vienam pret vienu. Tieši šāda forma tiek izmantota sacensībās, kurās dalībnieki cīnās ar vienādiem ieročiem. Divcīņu novērtējums ir maksimāli tuvināts realitātei, lielākajā daļā gadījumu viens rezultatīvs sitiens izšķir cīņu, bet, ja abu pretinieku sitieni sasniedz mērķi (dalībnieki vienlaicīgi “nogalina” viens otru), tas tāpat kā dzīvē nozīmē abpusēju sakāvi.

Tomēr cīņa var noritēt arī ar citiem noteikumiem. Var izmantot dažādu veidu ieročus, pretinieki var būt dažāda vecuma un viņu veselības stāvoklis var būt atšķirīgs. Ļoti interesanti ir piedalīties arī komandu cīņās, kurās var būt vienāds vai atšķirīgs dalībnieku skaits, kas variējas no dažiem cilvēkiem līdz vairākiem desmitiem cilvēku. Koordināciju un situācijas kontrolēšanas spēju lieliski attīsta masu cīņa, kurā katrs cīnās par sevi un pret visiem. Kopumā spēles elementu izmantošana Sporta Čanbaras treniņu procesā ne tikai sniedz prieku, bet arī stipri veicina dalībnieku iemaņu attīstīšanu.
Tāpat kā tradicionālajās cīņas mākslās Čanbarā pastāv formāli vingrinājumu kompleksi. Goshin-kata ir vingrinājumu kompleksi pārī, kuru mērķis ir apgūt pašaizsardzības tehniku ar vienādiem ieročiem, un trenēt koncentrēšanās spēju, kaujas distances izjūtu un precīzu tehnikas izpildi. Pamata sitienu precizitātes un spēka attīstīšanai tiek izmantotas individuālas formas – kihon-dosa (bāzes vingrinājumi). Formu parasti veido pieci cērtoši/duroši sitieni pa dažādām ķermeņa daļām (pa galvu, ķermeni, roku, kāju). Arī sacensībās notiek atsevišķas kihon-dosa sacensības.

 

Piecas Kihon-Dosa formas
  • Kodachi – 5 kustības
  • Choken Ryote – 5 kustības
  • Nito – 5 kustības
  • Bo, Jo – 5 kustības
  • Yari, Naginata – 3 kustības

Kihon-Dosa bāzes komandas (Kodachi, Choken, Nito)

Komandas:

  • Kiotsuke! (stāvi taisni)
  • Rei! (paklanīties, gatavs)
  • Kamae-tou! (nostāties kamae, gatavību)
  • Men-o-ute! (sitiens “Men”)
  • Kote-o-ute! (sitiens “Kote”)
  • Migikara-do-o-ute! (sitiens “Do” no labās puses)
  • Hidarikara-ashi-o-ute! (sitiens “Ashi” no labās puses)
  • Tsuke! (duroša taisna kustība)
  • Motono-ichi! (pārvietošanās atpakaļ uz starta līnju)
  • Osame-to! (nostāties sākuma stāvoklī)
  • Rei! (paklanīties)

 

1. KAMAE TO (gatavībā, komanda:kamaeto [kamai-to:])
Turi zobenu chudan [čudan] (vidējais līmenis) pozīcijā.
2. MENUTE (sitiens „men”, komanda: menoute [men-ote:],kiai skaņa: „mēn”)
Taisns griezošs sitiens no augšas pa galvu. Pārvietošanās ir piesolis ar priekšējo kāju.
3. KOTEUTE (sitiens „kote”, komanda: kotewoute [kote-ote:]kiai skaņa: „kotē”)
Beidzot sitienu „kote” Kodachi atrodas aptuveni 30cm no ķermeņa un ir jātur paralēli grīdai. Pēc sitiena uzreiz jāatgriežas sākuma stāvoklī chudan. Pārvietošanās ir piesolis ar priekšējo kāju.
DOUTE (sitiens „do” no labās puses, komanda:migikaradowoute [migi-kara-do-ote:], kiai skaņa: „do”)
Ir divi sitiena „do” varianti, no labās vai kreisās puses. Kad zobens tiek pacelts virs galvas , tā gala punkts norāda no kuras puses tiks izdarīts sities-labās vai kreisās. Pēc sitiena uzreiz jāatgriežas chudan pozīcijā. Pārvietošanās ir piesolis ar priekšējo kāju.
ASHIUTE(sitiens pa kāju, komanda: hidarikaraashiwoute[hidari-kara-aši-ote:], kiai skaņa: „aši”)
Izklupiens ar priekšējo kāju uz priekšu, aizmugurējai kājai jābūt abi iztaisnotai, smaguma centram pazeminātam. Nedaudz pazemini zobena gala punktu.
TSUKI (dūriens, komanda:tsuke [cuke:], kiai skaņa: „cki” [cki:])

 

DATOTSU TIESĀŠANAS PRINCIPI

Sporta Čanbaras pamatideja ir tāda, ka pilnīgs cīņas reālums dod dalībniekiem iespēju pašiem pieņemt adekvātus lēmumus par uzvaru un zaudējumu. Cīņas pamatmērķis ir pilnībā iekļauties cīņas procesā, tāpēc tiesnesim nav pārāk liela uzmanība jāpievērš tikai rezultātiem. Tiesnesim ir ļoti uzmanīgi jāvēro dalībnieku stāja, viņu degsme un patiesais lepnums, kas būtiski veicina pareiza cīņas rakstura veidošanos.
Ieteikumi tiesnešiem:
Tiesnešiem ir svarīga loma Spochan nozīmīguma izpratnē, kas ietver sevī apzinātu atbildību. Neskatoties uz precīzu tiesāšanu, viņam ir jāspēj sevi ielikt sportista vietā, lai pieņemtu apmierinošu lēmumu. Tiesnesim ir jāsaglabā prāta skaidrība, jātrenē spēja pieņemt lēmumus ātri un korekti, un precīzi izteikt savus lēmumus ar speciāliem signāliem uz žestiem.

Uzbrukuma zonas:
Nav nepieciešams ierobežot trāpījumu zonas, īpaši izceļot kādas konkrētas zonas. Trāpījumu zona, kura aptver visu dalībnieka ķermeni, liek viņam būt maksimāli uzmanīgam un koncentrēties uzbrukumam un aizsardzībai. Tādējādi viss ķermenis ir uzbrukuma zona un tiesneša uzdevums ir noteikt sitienu sekas, pamatojoties uz to iespējamām sekām reālā cīņā. Pašaizsardzības tehnikai un pielietojuma spēkam ir jābūt praktiskiem. Prakses un sacensību mērķis ir palīdzēt dalībniekiem uzlabot savas īpašības tieši šajā kontekstā. Pret sporta ieročiem ir jāizturas tā, it kā tie būtu reāli ieroči jeb to mūsdienu analogs, piemēram, tērauda caurules, lai dalībnieki saprastu, cik svarīga ir nopietna attieksme.
1) Galva (men)
2) Pleci un korpuss (kata / do)
3) Rokas (kote)
4) Kājas (ashi)

Kas jāatceras:
1) Sacensības tiesā kompetenti tiesneši, un saglabā absolūtu neitralitāti.
2) Tiesnesim ir jāspēj skaidri paskaidrot pieņemto lēmumu.
3) Tā kā reizēm kustības cīņas laikā ir ļoti straujas, reizēm ir gandrīz neiespējami pieņemt apmierinošu lēmumu. Tādās situācijās tiesnešiem ir obligāti jāapspriež savā starpā redzētais un izrietoši no tā, jāpieņem lēmums.

Datotsu tiesāšanas noteikumi (cīņas)
1: Tiesnešiem ir jābūt atzītiem Starptautiskajā Spochan Asociācijā.
2: Cīņas tiesā 3 tiesneši – 1 galvenais tiesnesis un 2 palīgi. īpašos gadījumos un maza mēroga sacensībās ir pieļaujami 2 tiesneši.
3: Tiesnešiem ir jāievēro sekojoši noteikumi:
 • (1) Tiesneši izlemj visu, kas saistīts ar konkrēto cīņu. Viņi izmanto baltus un sarkanus karodziņus, lai apzīmētu savus lēmumus.
 • (2) Galvenais tiesnesis ir atbildīgs par cīņas norisi un jebkādu lēmumu pieņemšanu, šajā cīņā.
 • (3) Galvenais tiesnesim un tiesneša palīgiem ir vienādas tiesāšanas  tiesības un galīgais lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu.


4: Tiesnešu mandāts:

 • (1) Tiesneši uztur godīgas cīņas un skaidrības atmosfēru zālē, kur norisinās sacensības.
 • (2) Tiesāšana notiek precīzi un noteikti.Судейство проводится в точной и четкой манере.
 • (3) Aiuchi (abpusējs zaudējums) tiek uzskatīts kā abu sportistu zaudējums.
 • (4) Kad viens no tiesnešiem ir pamanījis vērtējamu sitienu, pārējiem tiesnešiem ir jāizsaka savs viedoklis par redzēto, norādot ar karodziņiem.
 • (5)Tiesneši apstādina cīņu, ja cīņas laikā parādās bīstami momenti, necieņas izrādīšana sportistu starpā, vai arī cīņa ilgst virs atļautā laika. Pēc tiesnešu apspriedes tiek pieņemts lēmums, kas tūlīt stājas spēkā.
 • (6) Noteikumu pārkāpuma gadījumā tiesnesis apstādina cīņu un konsultējas ar pārējiem tiesnešiem, tad galvenais tiesnesis izsaka aizrādījumu sportistam. Ja noteikumu pārkāpums ir acīm redzams, konsultācijas drīkst tikt izlaistas.
 • (7) Cīņa netiek apstādināta, ja viens no sportistiem ir nokritis. Šajā pašā laikā drīkst tik veikts ieskaitāms sitiens. Ja kritien brīdī sportists guvis traumu, tad esošais noteikums netiek pielietots.
 • (8) Sitiens pa brīvo roku (kabai-te) tiek skaitīts kā puspunkts. Divi sitieni pēc kārtas pa brīvo roku tiek skaitīts kā zaudējums. Disciplīnā, kur zobens tiek turēts ar abām rokām, sitiens pa jebkuru roku skaitāms kā zaudējums.
 • (9) Cīņa turpinās arī gadījumā, ja viens no sportistiem zaudē savu ieroci. Šajā brīdi ir iespēja gūt uzvaras punktu.
 • (10) Divas reizes cīņas laikā izejot no laukum, tiek piešķirts zaudējums.
 • 5: Tiesnešu forma.
 • (1) Tiesnešiem ir paredzēti divi formas veidi: ziemas un vasaras.
 • (2) Vasaras sezona sākas ar jūniju un beidzas ar septembri, ziemas- sākot ar septembri un beidzot ar jūnija sākumu.
 • (3) Ziemas forma sastāv no tumši zilas žaketes, baltām biksēm, balta krekla un tumši zilas kaklasaites. Uz žaketes kreisās kabatas ir tiesneša piespraudi. Vasaras formā tiek izņemta žakete un tiesneša piespraude ir uz krekla kreisās kabatas.
 • 6: Tiesneši izmanto divus karodziņus, baltu un sarkanu, lēmumu pieņemšanai.
 • (1) Galvenais tiesnesis sarkano karodziņu tur labajā rokā, bet balto- kreisajā. Tiesneša palīgi tur sarkanos karodziņus kreisajās rokās, bet baltos- labajās.
 • 7: Cīņas ilgums.
 • (1) Cīņa ilgst 1min. Ja cīņas pamatlaikā netiek izšķirts cīņas rezultātas, abiem sportistiem tiek izteikts brīdinājums un piešķirtas papildus 30 sekundes. Ja arī papildlaikā netiek panākts rezultāts, abiem sportistiem tiek piešķirts zaudējums.
 • 8.Viss zemāk sekojošais tiek uzskatīts par noteikumu parkāpumu:
 • (1)Darbības, kas pārkāpja cilvēktiesības, dalībnieku, tiesnešu, treneru un citu ieinteresēto personu apvainošana, pazemošana kā arī sacensību gaitas traucēšana.
 • (2) Sportista abas kājas atrodas ārpus cīņas laukuma.
 • (3) Jebkura nereglamentēta ekipējuma izmantošana.
 • (4) Jebkāda negodīga rīcība.
 • (5) Nežēlīga un rupja rīcība.
5. Iebildumi. Protesti.
Dalībniekam ir tiesības apstrīdēt tiesnešu lēmumus paceļot roku un lūdzot izskatīt situāciju. pēc tam dalībnieks rīkojas atbilstoši tiesnešu galīgajam lēmumam par cīņas iznākumu.

Atgādinājumi tiesnešiem. Tiesnesis pieņem kļūdīgu lēmumu gadījumos, kad:
 • tiesnesis nav pamanījis sitienu spēlētāju atrās pārvietošanās dēļ;
 • tiesnesis sakoncentrējies tikai uz vienu spēlētāju;
 • dalība “lielās” sacensībās ir satraukusi tiesnesi;
 • neiespējami izsekot mazo bērnu cīņas tehnikai, taktikai un loģikai.
Augsti kvalificēti tiesneši lēmumus pieņem ātri un precīzi vienmēr ņemot vērā katra sitiena efektivitāti un spēku. tomēr neviens nevar būt absolūti pārliecināts par pieņemto lēmumu pareizību. To var iespaidot vairāki faktori; redzamības leņķis, dalībnieku kustību ātrums, biežums, dalībnieku sitienu precizitāte un spēks utt. tāpēc ir jāpieliek maksimālas pūles, lai tādu pārpratumu būtu arvien mazāk. Ideāla tiesāšana nav iespējama, tāpēc dalībniekiem nevajadzētu pārāk satraukties, ja gadās šāda situācija. abām pusēm (tiesneši un dalībnieki) jābūt elastīgām, lai pieņemtu kopīgu lēmumu. un jo godīgāki būs gan dalībnieki, gan tiesneši, jo vieglāk tiesājamas būs cīņas.

Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai. vairāk informācijas

Lai uzlabotu lapas funkcionalitāti, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītiet sīkdatņu vākšanai.

Aizvert